Total Pageviews

Tuesday, April 5, 2011

Асоциацията има съдебна регистрация

с Решение № 36/31.03.2011 на РОС е вписана под № 1478 том 71 стр 1 по фирмено дело 11/2011г сдружение с наименование " Асоциация Техникъл Дайвинг България"

No comments: