Total Pageviews

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ /coming events/

пролетен лагер-сбор на ТДБ
Предстои провеждането на пролетен тренировъчен лагер-сбор на членовете на ТДБ с гмуркания с нормоксични смеси на дълбочина 60-65 м.