Total Pageviews

Tuesday, April 5, 2011

Учредяване на ТДБ

на 29.01.2011 г в в Двореца на спорта гр.Варна-пресцентър се състоя първото годишно Общо събрание на Асоциация Технъкъл Давинг България.Присъстваха лично 16 технически водолази и инструктори, а с пълномощно бяха представлявани още трима.Бяха начертани приоритетите за 2011 г и приета програмата за предстоящите дейности и задачи.УС благодари на всички наши членове,които взеха участие!