Total Pageviews

Tuesday, February 21, 2012

Обява за свикване на редовно годишно Общо събрание на СНЦ „Асоциация Техникъл Дайвинг България”

В изпълнение на Решение на УС на СНЦ „Асоциация Техникъл Дайвинг България”, прието на заседание на 21.02.2012 г. за свикване и провеждане на редовно общо събрание на асоциацията, обявявам следната
П О К А Н А
УС на СНЦ „Асоциация Техникъл Дайвинг България” на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.10, ал.5 от Устава на СНЦ„Асоциация Техникъл Дайвинг България” , свиква редовно годишно Общо събрание ,което ще се проведе на 24.03.2012г. в гр.Русе, в 14 часа,на адреса на управление на СНЦ„Асоциация Техникъл Дайвинг България”: бул „Цар Освободител” №140, бл 2, вх Б, при следния дневен ред :

1.Отчет на Председателя на УС
2.Приемане на нови членове
3.Отчети на членовете на УС по направления
4.Промени в Устава както следва :
4.1 Изменение в Чл 14 от Устава на асоциацията
4.2 Привеждане на състава на УС в съответствие с Устава на асоциацията
5.Анализ на регионалните структури и клубове
6.Утвърждаване План-програма за дейностите през 2012 г по направления
7.Отношения с други местни водолазни организаций
8.Асоциирано членство и представителство на други водолазни федераций и организаций
9.Разни

Председател на УС на СНЦ „Асоциация Техникъл Дайвинг България” :

М.Славчев
21.02.2012 г

Saturday, February 4, 2012

14 та годишна конференция по техническо гмуркане -Братислава

На 04.02 и 05.02 в Братислава се провежда 14 -тата годишна конференция по техникъл дайвинг

Подробности може да прочетете на сайта :

http://www.techmeeting.eu/index_en.html