Total Pageviews

Tuesday, March 27, 2012

Национален мирен протест пред парламента !


В изпълнение на Решение на ОС на СНЦ Асоциация Tehnical Diving Bulgaria призовава българските водолази на общонационален мирен протест които ще се проведе пред Народното събрание, набираме привърженици, протеста е против проекта за изменение на НАРЕДБА № Н-7 ОТ 12 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДОЛАЗНА И ДРУГА ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ”,издадена от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта и Обн. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2008г.

Набираме съмишленици,моля подкрепете групата за протеста,която сме организирали във фейсбук!Нека там уточним и датата на протеста!

No comments:

Post a Comment