Total Pageviews

Tuesday, March 6, 2012

Становището на правителството по темата за барокамера в района на южното ни черноморие

Предоставяме на вниманието Ви становището на правителството по темата.Отговор на Министъра на Здравеопазването д-р Константинов.
Благодарим на народният представител от ПП Атака ,г-н Л.Владимиров за проявената съпричастност към проблема!
ето извадка от стенограмата :
"...ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? Няма да ползвате.
Да благодарим на министър Игнатов за участието в парламентарния контрол и да преминем към въпросите към министър Константинов – министър на здравеопазването.
Той ще отговори, първо, на въпрос от народния представител Любомир Владимиров относно нуждата от поставяне на барокамера в района на Южното Черноморие за превенция на случаи с фатален изход при леководолазите.
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин министър, през последните години се увеличи обемът и разнообразието на водолазните дейности по българското Черноморие. По сведение на заети в бранша към момента, бройката на водолазите – любители и професионалисти в България, наброява няколко хиляди души.
През курортния сезон се активират дейностите във водолазните центрове за учебни, спортно-технически и развлекателни водолазни спускания, а през останалата част на годината се провеждат курсове за обучение на леководолази. Всичко това крие рискове от така наречената декомпресионна болест. Единственият известен на науката метод за лечение е прилагането на лечебна рекомпресия в барокамери. До този момент всички заболели от декомпресионната болест са транспортирани в гр. Варна, където в барокамерни комплекси се оказва специализирана медицинска помощ. Забавянето на лечението при транспортиране намалява нейната ефективност и довежда до трайни усложнения, много често с фатален край. В барокамерните комплекси чрез хипербарна оксигенация се лекуват и множество други заболявания, които са познати на науката.
Липсата на барокамера по Южното Черноморие е причина за честите случаи с фатален край при водолази. През 2008 г. има два смъртни случая, дължащи се на забавяне във времето за оказване на медицинска помощ и забавяне при транспорта на пострадалите между Бургас и Варна, което особено в туристическия сезон, предвид трафика става трудно, а транспортирането с хеликоптер при тази форма на заболяване е недопустимо, предвид спецификата му.
През 2009 г. при аналогичен случай се стига до трайно увреждане на крайниците на български водолаз. Евентуалното инсталиране на барокамера по Южното Черноморие, например болницата в Бургас, може да бъде единствено полезно за водолазните нужди.
По света и в държавите, където се практикува водолазен туризъм, има изградени отлични барокамерни комплекси, покриващи изцяло територията на съответния крайморски регион, а международните застрахователни компании имат изисквания за водолазния туризъм и налагат задължително наличие на барокамерен комплекс в близост до местата за практикуване на водолазен спорт. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
В тази връзка, моля да ми отговорите: възможно ли е Министерството на здравеопазването да осигури барокамера в региона на Южното Черноморие, която не само да осигурява специализирана медицинска помощ, да спасява човешки животи и съдби, но и да помогне за развитието на водолазния туризъм в България? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Константинов.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема госпожо Цачева, дами и господа народни представители, господин Владимиров! Във връзка с полученото в Министерството на здравеопазването писмо относно закупуване от Министерството на здравеопазването и поставяне на барокамера в района на Южното Черноморие за превенция на случаи с фатален изход при водолазите Ви информирам следното. От направените проучвания чрез интернет и други източници се установи, че стойността на една 8-местна барокамера с монтажни системи и работа за сигурност е около 580 хил. евро, а 12-местната е около 620 хил. евро, като във втората сума не е включвана стойността на компресора, която е между 30 и 50 хил. евро. Към тези разходи трябва да се добавят и разходите за изграждане на отделна постройка или приспособяване на специално помещение в болницата. Това изискване за отделна постройка се налага от факта, че съоръжението подлежи на надзор като съд под налягане, съгласно Наредба за устройството, безопасността, експлоатацията и техническия надзор на съоръжения под налягане. Освен капиталовите разходи трябва да се имат предвид и тези, свързани с бъдещата поддръжка на съоръжението, за заплати на медицински и технически персонал. Ориентировъчната стойност в България на една лечебна декомпресия на пострадал водолаз е около 500 лв.
Предвид това, че основното използване на барокамерата ще бъде през активния туристически сезон, става ясно, че съоръжението няма да се натоварва пълноценно през цялата година. Това поставя под въпрос икономическата целесъобразност за закупуването й от страна на министерството.
Считам, че поставянето на барокамера в гр. Бургас би могло да се реши чрез пълноценно използване механизмите на публично- частно партньорство с участие на туристически фирми и хотели, предлагащи в списъка на услугата си дайвинг, тъй като това безспорно е много важно за нашия туризъм – да се развива подобен спорт. Би било редно, според мен, да проявят инициативност и фирмите, които предлагат и развиват тази услуга и в такъв случай може да намерят естествено партньорство в лицето на Министерството на здравеопазването. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ (Атака): Благодаря за отговора, министър Константинов.
В България се говори за развитието на туризма сигурно от 20 години – за едно ново начало в развитието на туризма. Защо леководолазният спорт да не е това начало, което ние наистина може да развием в България? Отделен въпрос е, че обучението на леководолази става не само през летния сезон, но и през другите месеци.
При моите срещи с Асоциацията „Техникъл Дайвинг България” бяха разгледани доста от тези наболели въпроси. Беше дадена идеята: защо не се използват барокамерите от старите военни поделения по Черноморието? Така стоят тези барокамери и не се използват. Отделно в България е наболял проблемът, че няма специалисти в областта на медицината, която обхваща лечението в барокамерни комплекси.
Инициативата, която може да дойде от вашето министерство, би помогнала за едно публично частно партньорство между държавата и фирми специализирани в обучението на леко и тежководолази. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? Няма да ползвате...."

линк към стенограмата :
http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ID/2615

видео от заседанието:
http://www.parliament.bg/tv/?archive=1&lng=1/ID/150

във втората част на контрола на 2:27 започва питането

тъжно,но..

2 comments:

  1. еми..и този министър си отиде :)
    да видим какво ще направи следващия :)

    ReplyDelete
  2. Разполагам с барокамера тип РКУМУ 376 която се намира в Несебър. Камерата е мобилна тежи 2000 кг за контакти divetechnologiesltd@gmail.com

    ReplyDelete