Total Pageviews

Tuesday, August 16, 2011

за очакваните промени в Наредба 7 и TDB

преди два дни на 13.08.2011 г Председателят на асоциация ТДБ се срещна със зам.министъра на културата д-р Тодор Чобанов,депутатът от ПП Герб г-н Пламен Нунев,Областният управител на Област Русе Пламен Стоилов и други депутати от парламентарната група на ПП Герб.
Въпросните лица бяха запознати с предстоящите промени на Наредба 7  и им бе предадено писмо със следното съдържание :

      АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ


 
гр.Русе,бул.”Цар Освободител”140 бл 2 вх Б  +359897848030
ДОг-н МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА


г-н МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

г-н МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА


 
Уважаеми господа Министри,В качеството си на Ръководители на ресорните министерства,на разпореждане на които е действащата в момента „ НАРЕДБА № Н-7 ОТ 12 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДОЛАЗНА И ДРУГА ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ”,издадена от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта и Обн. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2008г.  с настоящото писмо ,ние от СНЦ „ Асоциация Техникъл Дайвинг България” искаме да Ви сезираме за огромни недоразумения в подготвеният проект за промяна на НАРЕДБА № Н-7 от 12.06.2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност.

 Промените предвиждат следните ЗАБРАНИ за водолазна дейност с цел спорт, туризъм и развлечение както следва :

чл.3 ал.1 т.2-б) в райони с археологически обекти
чл.3 ал.1 т.2-г) в райони на потънали военни кораби... и с изключение на тези по чл. 1 от Конвенцията за опазване на подводното културно наследство, ратифицирана със закон, обн. ДВ, бр.84 от 2003г.

Освен забраните по чл.3, където и да се осъществяват любителски водолазни гмуркания, се предвижда и следния нов РЕД:

чл.7

ал.1 При извършване на водолазни/подводни дейности по смисъла на чл.2 ал.3 (т.е. за спорт, туризъм и развлечение) лицата, които ги организират, не по -късно от 2 седмици преди началото им, отправят ИСКАНЕ до съответната регионална дирекция "Морска администрация".

ал.2 Съответната регионална дирекция "Морска администрация" съгласува искането с командира на Военноморските сили, директора на Регионалноа дирекция "Гранична полиция", Бургас и ръководителя на Центъра за подводна археология и обявява границите на района, ограниченията за водолазна/подводна дейност и ограниченията в режима на корабоплаване чрез "Известия до мореплавателите".

ал.3 След съгласуване на искането, съответната регионална дирекция "Морска администрация" изпраща решението си до лицето, заявило водолазната дейност и копия от същото до Регионалноа дирекция "Гранична полиция", Бургас, Щаба на Военноморските сили и Центъра за подводна археология.


Ние от асоциацията на дълбоководните водолази в България-„Техникъл Дайвинг България”,както и огромна част от водолазната общност у нас видно проведените мащабни дебати в двата най-големи български  водолазни форуми :
и
след проведени дебати  Заявяваме,че КАТЕГОРИЧНО НЕ ПРИЕМАМЕ предвидените в този им вид промени поради следните съображения :


по
Чл. 3, ал. 1, т.2-б

досега наредбата предвиждаше такава възможност при спазване на реда, установен в Закона за паметниците на културата и музеите. Защо на сушата може да се посещават археологически обекти, а под вода не?Забраната за гмуркане в района на археологическите обекти има резон, до толкова, доколкото съществува практика на вадене на артефакти, които са археологическа ценност, а и представляват интерес при гмуркане за разглеждане. Може би по - добър от от тоталната забрана е да бъде наложен регламент - тези места да бъдат обявени и дайвинг центровете да осъществяват контрол върху водолазите, които са завели да се гмуркат там. Тези, които се гмуркат сами, да уведомяват съответните органи - Центъра за подводна археология и Морска администрация, с цел ако нещо се повреди или извади - да се знае кой да бъде търсен. В крайна сметка сами трябва да пазим това което имаме. Ако се разходите в Созопол или Черноморец ще видите какво имаме предвид - почти пред всяка къща има някакъв артефакт, изваден от морето. Предимно са котви. Част от тях предполагаме, че не са кой знае колко интересни, но сигурно има и ценни.

По Чл.3 ал.1 т.2-г

Досега нямаше такава забрана. На нас не ни е ясно как се тълкува изразът "и с изключение" - може или не може да се гмурка на "тези" кораби и кои са тези изключения?
За тези забрани могат да се приведат много аргументи, както ЗА, така и ПРОТИВ тяхната обоснованост. Известно е само, че всяка пълна забрана, автоматично води до нейното НЕСПАЗВАНЕ. Така че, по-добре е законотворците да предвидят някакъв специален ред за допускане до тези обекти, но да има ВЪЗМОЖНОСТ за гмуркания.

Принципно забраната гмуркане на военните кораби има някакъв резон - част от тях са обявени за военни гробища, а други имат боеприпаси в тях, които биха могли да предизвикат нещастни случаи. Но, според нас, категорично не трябва да се налага тотална забрана върху всички. Трябва да се разделят и част от тях да имат разрешителен режим, а други да са свободни за достъп- за сведение :само един потънал във водите на Египет кораб на име „Тистългорм” за последните пет години е донесъл повече приходи на държавата Египет от пирамидите!


по изискването на Чл 7 ал 1
Изискването на чл.7 ал.1 за предварително уведомяване, така както се разбира от текста, ще убие водолазната дейност, както на дайвинг центровете, така и самостоятелните гмуркания.

Този РЕД означава следното:
1. Създава се силно бюрократизирана и тежка процедура, включваща съгласуване с четири институции, която сериозно ще затрудни тъкмо проходилата в България водолазна дейност за спорт, туризъм и развлечение.
Предвидените забрани, ограничения и бюрократични спънки са толкова много сякаш леководолазният спорт е една почти престъпна дейност!
2. Забранените обекти - археологически и военни кораби, няма да се знаят публично кои са и къде са, за да се спазва забраната, а всеки път четири различни институции ще проверяват дали случайно планираното гмуркане не попада върху някой забранен обект
.

Не е ясно къде изобщо е позволено спортно-туристическо гмуркане?

И тъй като всяка от четирите съгласуващи институции може въз основа на тази Наредба да "ограничи" гмурканията в която и да е произволна точка, спортното гмуркане може да се окаже практически изцяло ЗАБРАНЕНО.По отношение на 2 –те седмици преди гмуркане,за уведомяване на институциите :
Кой може да знае, къде ще се гмурка след две седмици. Представете си човек в годишен  отпуск,който трябва да премине през ада на този разрешителен режим,указвайки местата,където ще гмурка-и изведнъж идва лошо време или се променят плановете му за пребиваване през отпуската,или тези гмуркания,за които вече има разрешение се отложат с 3-4 дни.Полученото вече разрешение е невалидно.Къде ще ходи злополучният ни съгражданин за да промени датите при 4-те институции през време на отпуска си когато вече е на морето и колко време би му отнело-до края на отпуската????Извиняваме се,но това наистина е безпрецедентно недоразумение,каквото не съществува в никоя държава,развиваща туризъм.

Дайвинг центровете от своя страна  по никакъв начин не могат да предвидят какви клиенти ще имат, с каква квалификация, защото това също е определящо  за местата на гмуркане. Начинаещите водолази биват гмуркани от брега,напредналите от лодка и т.н.Ако е толкова наложително да се разрешава, дайвинг центровете биха могли да заявят издаването на такова, за всички места за гмуркане,където водят своите клиенти и  които ползват в своя район еднократно или за всеки туристически сезон еднократно. При някакви промени - просто се взима ново или се уведомяват институциите за промените.Какъвто и режим да се наложи,той трябва да се осъществява бързо - за половин час,трябва да има мобилна възможност за връзка,по телефон или елекронна поща за да не се получи отговор , две седмици след като е приключила почивката.

Съгласуването на информацията между институциите си е тяхна работа, но трябва да става моментално и да се обявяват ограниченията върху вече разрешени места за гмуркане, а не да си иска разрешение за всяко конкретно гмуркане и за всяко  конкретно място на гмуркане.

Като цяло ние мислим,че би могло да се приемат три варианта на достъп - абсолютно свободен, разрешителен и напълно ограничен. Но тези които ще бъдат ограничени, също трябва първо да се коментират за да не се налагат излишни забрани.

Считаме,че  на тези четири институции се вменяват излишни допълнителни задължения които те трябва да администрират. Освен това както всички водолази знаем ние сме силно зависими от времето, ако сме взели разрешение то валидно ли е само за деня или е принципно за даден период?! Не става ясно защо ще се правят "Известия до мореплавателите" ако обектите не са в схемите за разделно движение или фарватерите на пристанищата. Всичко това силно ще ограничи дейноста и свободата на водолазните дейности за развлечение и ще даде възможност за спекулации с власт на определени организации.Настояваме да вземете под внимание гореизложените съображения,зад които застава и огромна част от водолазната ни общност ,както и наши представители  да бъдат поканени за участие в изготвянето на промените на Наредба Н-7

                                     С уважение :                                                             /М.Славчев/           Председател на  СНЦ „Асоциация Техникъл Дайвинг България”

След направените разисквания, представителите на управляващата партия увериха Председателя,че подобно недоразумение няма да бъде допуснато и поеха ангажимент да предпиремат необходимите мерки за незабавно преустановяване на хода на промените в наредбата.
Очаквайте продължение на развитието на събитията!

1 comment:

  1. http://www.burgasnews.com/component/content/article/98-glavna-novina/45948--nova-naredba-shte-zabranyat-na-praktika-turisticheskoto-gmurkane

    ReplyDelete