Total Pageviews

Saturday, July 9, 2011

Андрей Чистяков "унищожава" UWATEC bottom timer

http://www.diverclub.ru/rus/news/201/

просто нещо ново за четене.въпрос на лична преценка!

No comments:

Post a Comment