Total Pageviews

Monday, July 15, 2013

НОВ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР КЪМ АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ


На 04.07.2013 стартира дейността си нов водолазен център ,член на TDB,със седалище в гр.Созопол
Центърът се казва DUE -Deep Underwater Education и обхваща почти всички сфери на водолазния спорт -от обучение на начинаещи до последните нива в техническото гмуркане.
Центърът е ситуиран в помещение,намиращо се на ул.Индустриална в гр.Созопол в един от скрадовете за търговия на едро!
В процес на разработка е web site,който ще бъде с адрес :http://www.due.bg
информация за предлаганите услуги може да бъде намерена в страницата на центъра във facebook с адрес :
https://www.facebook.com/due.bg
 

Tuesday, June 18, 2013

TDISDI.BG


TDI е най-голямата и уважавана организация за обучение на технически водолази в Света.
TDI предлага 70 нива на обучение в над 100 държави.
Вече и с представителство за България!

http://tdisdi.bg/

Всички водолазни центрове,членове на Асоциация Техникъл Дайвинг България работят с TDI/SDI
 

Wednesday, November 21, 2012

Края на съдебната сага мужду БНАПД и TDB

малко предистория :
 Българска национална асоциация по подводна дейност / БНАПД / на свое Общо събрание,провело се на 09.04.2011г в гр.Варна след проведени бурни дебати освободи от ръководните постове,които заемахме мен-Мирослав Славчев и колегите ми Антон Ангелов и Стефан Стефанов. На въпросното събрание ние опитахме както с аргументи,така и с процедурни техники да разубедем колегите ни ,че сме набедени за врагове неоснователно,но съществуваше предварителна нагласа и подготовка да се състои кадрила,в крайна сметка ние напуснахме събранието ,неудовлетворени нито от начина на воденето му,нито от начина на отчитане на гласувалите,нито от законността при провеждането му.
Изчакахме законоустановените срокове от БНАПД да внесат Решенията от ОС в съда и аз ги обжалвах.
Във Варненски Окръжен съд бе заведено гр.дело № 912 /2011 г
На продължилото повече от 4 часа съдебно заседание бяха излушани свидетелсти показания на свидетели,посочени от заинтересованите страни и бяха изгледани видеозаписите ,направени от наши приятели,присъствали на събранието във Варна
В крайна сметка съдът се произнесе със свое решение от 05.01.2012 г,публикувано на сайта на Варненски Окръжен съд,ето линк към решението :
http://213.91.247.58/upload/SAD_AKT/2012/01/06012012/0063d811/912b2511.htm
В резюме,съдът отмени всички решения на въпросното Общо събрание на БНАПД и ги обяви за незаконосъобразни,като с това практически ни възстанови на освободените длъжности.
Междувременно колегите от БНАПД ползваха правото си на  обжалване и съответно обжалваха това  Решение,но и проведоха ново Общо събрание,на което прегласуваха същите решения,като изправиха грешките от първото,като некадърното водене на събранието,необявяване на броя гласевали ЗА ,ПРОТИВ и Въздържали се и много други ужасяващи неща!Мога да кажа,че благодарение на това дело се научиха да провеждат събранията си законосъобразно!
Новото в Решенията на новосъстоялото се събрание бе,че ни и изключиха за неплатен членски внос.Разбирасе бяха забравили да проверят банксовата си сметка,където щяха да установят,че същия е заплатен по банков път  месец преди събранието им.Тук съществува спорната хипотеза за срока на плащането,но както по-нататък ще  прочетете,това следваше да се установи отново в съда.
Междувременно на високоинстанционния  /АПЕЛАТИВЕН / съд по жалбата на БНАПД  по Решението по горецитираното гражданско дело се проведе заседание,на което бяха изслушани доводите на жалбоподателя  и с Решение №  129 / 25.06.2012 г Варненски Апелативен съд препотвърди всички тези на Решението на първоинстанционния съд
линк към Решението :
http://www.appealcourt-varna.org/cp/upload/g-252-2012.htm

След това безспорно и категорично обявяване за незаконосъобразно нашето освобождаване нещата приключиха,но по новопровелото се събрание,на което бяхме изключени с основание "неплатен членски внос" заведохме ново дело,като тоя път освен мен се присъединиха като страни и колегите Антон Ангелов и Стефан Стефанов.
Не знам как щеше да протече това ново дело,знам само ,че нашият членски внос бе платен и щяхме да влезем в нова поредна безумна съдебна сага,докато един ден ми се обади Стефан Стефанов и ми заяви,че не желае да има повече общо с мен,с Асоциация Техникъл Дайвинг България и не желае да участва в това дело повече! Заяви ,че Антон Ангелов е на същото становище!
Тогава просто реших да спра!
Помолих адвокатите ми да пуснат  молба за прекратяване на делото,заплатих всички разноски за това и искам да обявя,че не желая повече да се занимавам с битки!
Опитах да наложа истината и правдата в този красив спорт,но уви.
Съжалявам,че се захванах с това,съжалявам за неудобството,което причиних на някои колеги!
Съжалявам,че повярвах на хората около мен!
Благодаря на верните момчета от Асоциация ТДБ,които са и сега с мен и ме подкрепят и на тях искам да кажа,че тази асоциация е по-силна от всякога защото идеите са красиви и перспективни,само да сме живи и здрави!

Успех на всички,които избраха път ,различен от нашия!Успех и на опонентите ни!
Желая здраве на всички
Миро!

 

Tuesday, August 21, 2012

видео от потънал кораб "Родина"

следвайте линка :


https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vSBdZEqbemQ


Shipwreck ,,Rodina,,

On 19.09.1941g. "Rodina" was sailing loaded with grain from Istanbul to Varna guarded by two Bulgarian mine carriers. In the region of Sozopol against Cape Kolokita ship encounters at two mines and sank. Three people died. 37 people were rescued
DEEP - 40 msw

Monday, July 2, 2012

В отговор на обвиненията ......

В отговор на твърденията,че сме опитали да провалим срещата на самоопределилите се да представляват водолазите нахалници,заявяваме,че това е лъжа!Всъщност на 19.06/а срещата им е била на 20.06/ изпратихме на компетентните институции наше правно становище ,касаещо неща,които убягват на съставителите на новите текстове на Наредба Н7,като например,че дефинират понятието "водолазна дейност" в противоречие с дефиницията ,дадена в Закона за морските пространства...и куп други неща!Понеже си говорели адвокатите ни..да говорят си и нашите печелят делата ,а вашите ги губят защото не сте прави и ако не вярвате на друго,поне вярвайте на съда..това са две инстанции,и то варненски,как не ви е срам да продължавате да манипулирате хората?
И за да не сме голословни и водени от принципа на прозрачност,който ви е непонятен, прилагаме писмото,с нашето правно становище :

"ДО
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЯ:
ДО
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С Т А Н О В И Щ Е
на СНЦ „АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ”
седалище и адрес на управление: гр. Русе,
бул. „Цар Освободител” №140, бл.2, вх. Б, ет.5,
представлявано от
МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

В изпълнение на делегирани от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България правомощия министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на културата и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, са подготвили проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-7 от 12.06.2008г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /обн. ДВ, бр.59 от 2008г./.
В качеството си на председател на управителния съвет и законен представител на горепосоченото сдружение с нестопанска цел, обединяващо водолази и водолазни клубове, за които по силата на изменената и допълнена Наредба №Н-7 от 12.06.2008г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /обн. ДВ, бр.59 от 2008г./ ще възникнат задължения и ограничения, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СЕ РАЗГРАНИЧАВАМЕ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, НАПРАВЕНИ ОТ СНЦ ”БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПОДВОДНА ДЕЙНОСТ” ВАРНА, КОЯТО СЕ СТРЕМИ ДА МОНОПОЛИЗИРА ВОДОЛАЗНИЯ СПОРТ, ВЪВЕЖДА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ИНСТИТУЦИИТЕ, ЧЕ Е ОВЛАСТЕНА ДА ПРЕДСТВАЛЯВА ВОДОЛАЗНАТА ОБЩНОСТ И НЕ СЪГЛАСУВА СТАНОВИЩЕТО СИ С ОСТАНАЛИТЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ВОДОЛАЗНА ДЕЙНОСТ, КАТО ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ВНИМАНИЕТО ВИ СЛЕДНОТО НАШЕ СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПОВЕСТЕНИТЕ ПРОМЕНИ:
1.В §2, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България се съдържа обяснение на израза „водолазна дейност” – това е всяка дейност под повърхността на водата с военна, стопанска или изследователска цел, при която човек използва дихателно съоръжение за повече от едно вдишване, или която се осъществява от съоръжения, управлявани от разстояние.
Законодателят не определя какво означава изразът „друга подводна дейност”, но в чл.27 и чл.79 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България възлага на министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на културата и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да определят реда, по който да се извършва водолазната дейност и всякаква друга подводна дейност с подзаконов нормативен акт.
С §8 от проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н-7 от 12.06.2008г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /обн. ДВ, бр.59 от 2008г./, с който се изменя §1 от Допълнителните разпоредби „водолазна дейност” е спускане под вода….с цел изпълняване на различни водолазни работи. Понятието „водолазни работи” от своя страна е дефинирано, като са изброени видовете такива в чл.2, ал.2 от действащата Наредба №Н-7 от 12.06.2008г.
С §1, т.1 от проекта е изменен чл.2, ал.1 от Наредбата и тук „водолазната дейност се изпълнява с цел водолазни работи, спорт, туризъм, развлечение, както и с цел обучение и предоставяне на свидетелство за водолазна правоспособност.”
С §1, т.3 от проекта се изменя чл.2, ал.3 от Наредбата като вече конкретно се обяснява какво е „водолазна дейност за спорт, туризъм и развлечение, както и с цел обучение и предоставяне на свидетелство за водолазна правоспособност.”
С предлаганите изменения в Наредба №Н-7 от 12.06.2008г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /обн. ДВ, бр.59 от 2008г./ се разширява обхватът на понятието „водолазна дейност”, така както го дефинира Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и с оглед на това се в Наредбата се установяват редица рестриктивни мерки, които законът не предвижда по отношение на разширения обхват от дейности, представляващи „водолазна дейност” според подзаконовия нормативен акт.
От друга страна чл.37, ал.1 от Указ №883 за прилагане на Закона за нормативните актове предвижда, че „Думи или изрази с утвърдено правно значение се използват в един и същи смисъл във всички нормативни актове.”
Множеството нееднакви обяснения на изразът „водолазна дейност” в нормативни актове от различна степен, както и по три различни начина в проекта за изменение и допълнение на Наредбата, създава предпоставки за неясноти и противоречиво тълкуване относно предмета на правна уредба.

2. С §2 от проекта се изменя и допълва чл. 3 от Наредбата, като се установяват абсолютни забрани за извършване на водолазна и друга подводна дейност, конкретизирана в т.2 на ал. 1 на тази разпоредба: „за спорт, туризъм и развлечение, както и с цел обучение и предоставяне на свидетелство за водолазна правоспособност” в няколко хипотези:
- след изменение на чл.3, ал.1, т.2, буква „б” от Наредбата – „в райони с археологически обекти, включително и такива в процес на проучване.”, като е отменена възможността такава дейност да се осъществява при спазване на разрешителния режим, установен в Закона за паметниците на културата и музеите. С предлаганото изменение на Наредбата, което не считаме за общественополезно, се стига до положението с този подзаконов нормативен акт да се забранява извършване на дейност, която нормативен акт от по-висока степен – Закон за паметниците на културата и музеите позволява, разбира се, при спазване на определени предпоставки и процедура по разрешаването й.
Тези промени в Наредбата противоречат на закона и житейската логика – на сушата могат да се посещават археологически обекти, а под вода – НЕ?!
След като закон е санкционирал тази дейност по определен начин, недопустимо е с подзаконов акт да въвежда абсолютна забрана за осъществяването й.
- предлага се създаване на нова буква „г” на чл.3, ал.1, т.2 от Наредбата с цел да се забрани извършването на водолазна и друга подводна дейност в района на потънали военни кораби, с изключение на тези по чл.1 от Конвенцията за опазване на подводното културно наследство. Въпреки изложените мотиви на авторите на проекта, че тази забрана е продиктувана от нуждата от предотвратяване на „нещастни случаи и инциденти с водолази”, считаме че подобна уредба не е обществено оправдана. С оглед постигане целта на закона следва да се изработи схема /карта/и да се обозначи местоположението на потънали военни кораби, за които обосновано се предполага че представляват риск за живота и здравето на водолазите, като забраната се отнася само за тези подводни обекти, а не за всички потънали военни кораби през последните сто години.
За сведение - само един потънал във водите на Египет кораб на име „Тистългорм” за последните пет години е донесъл повече приходи на държавата от пирамидите!
- предлага се създаване на алинея 2 на чл.3 от Наредбата, която ограничава или забранява фотографирането и видеозаснемането на археологически обекти под вода или такива в процес на проучване, като изрично и изчерпателно изброява случаите, в които това се разрешава. Сред така посочените случаи не попадат фото- и видеозаснемането с цел популяризирането на тези археологически обекти като подводна туристическа атракция за нуждите туризма или заснемане на тези обекти от водолаз - ценител на подводното историческо наследство. Считаме, че подобни ограничения не са необходими и общественополезни.

3. С §4 от проекта за изменение и допълнение на наредбата се изменя чл.7, като се установява разрешителен режим при извършване на водолазна дейност/подводна дейност с цел спорт, туризъм, развлечение и обучение. Вменява се задължение на лицата, които я организират, да отправят искане до съответната регионална дирекция „Морска администрация” за разрешение най-късно 2 седмици преди началото на дейността. От своя страна, съответната регионална дирекция „Морска администрация е длъжна да съгласува това искане с още три институции – командира на Военноморските сили, регионална дирекция „Гранична полиция” и Център за подводна археология. Не е предвиден срок за извършване на това съгласуване, както за съответната регионална дирекция „Морска администрация”, така и за останалите предвидени в разпоредбата институции.
В ал.3 на чл.7 от проекта за Наредба се установява задължение за регионалната дирекция „Морска администрация” да изпрати решението си до лицето, отправило искането, както и до останалите три институции, като изпълнението на това задължение не е обвързано със срок, не е предвиден начин на връчване на решението и какви са последиците в случай на липса на произнасяне.
Тази тромава, бюрократична процедура не въвежда ясни и точни правила при осъществяване на изброените видове водолазна дейност/подводна дейност.
Изискването на изменения чл.7, ал.1 от в проекта на Наредбата ще убие водолазната дейност, както на водолазните центрове, които набират сила и количеството на туристи, включително и чуждестранни се увеличава с всяка изминала година, така и гмурканията за спорт и развлечение.
Не е ясно къде изобщо е позволено спортно-туристическо гмуркане!
Всяка от четирите съгласуващи институции може на основание така изменената Наредба да „ограничи” гмурканията в която и да е произволна точка, спортното гмуркане може да се окаже практически изцяло ЗАБРАНЕНО.
Относно двуседмичния срок преди гмуркане за уведомяване на институциите – никой не може да заяви със сигурност местата, където ще се гмурка две седмици по-рано, тъй като времето или плановете му за пребиваване през отпуската се променят, налага се гмуркането да се отложи с няколко дни. Полученото разрешение ще се окаже невалидно.
Водолазните центрове, от своя страна, не могат да предвидят какви какви клиенти ще имат, каква ще бъде квалификацията им, което също е определящо при определяне местата за гмуркане. Начинаещи водолази биват гмуркани от брега, напредналите – от лодка.
Съгласуването на информацията между институциите следва да се извършва бързо, отговорът на искането следва да се получи по телефон или електронна поща, за да не се стигне до абсурдната ситуация – разрешението да се получи две седмици след планираното мероприятие под вода.
Не става ясно защо се ще се правят „Известия до мореплавателите”, ако организаторите на съответната водолазна дейност не са заявили места за гмуркане, които попадат в схемите за разделно движение или фарватерите на пристанищата.
Всичко това силно ще ограничи водолазната дейност във всичките й разновидности и ще даде възможност за превратно упражняване на административна власт.
Хипотезите на извършване на водолазна дейност за спорт и развлечение и такава за туризъм и обучение с цел предоставяне на свидетелство за водолазна правоспособност, трябва да се бъдат разграничават, поради следното:
Организирането на водолазна дейност за туризъм, както и на обучение на водолази, представлява „стопанска дейност”, извършвана от водолазните центрове – търговци по смисъла на Търговския закон, както и от сдружения с нестопанска цел, които я развиват като допълнителна стопанска дейност за постигане на идеалните цели, които са си поставили. Административното регулиране на всякакъв вид стопанска дейност следва да се извършва при спазване на чл.4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗОАРАКСД „Лицензионен и регистрационен режим за извършване на стопанска дейност, както и изискване за издаване на разрешение и удостоверение или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие, СЕ УСТАНОВЯВА САМО СЪС ЗАКОН.
Установяването на разрешителен или уведомителен режим с подзаконов нормативен акт е недопустимо, тъй като предвид гореизложеното, е предмет на законодателна, а не на административна дейност.
С оглед на бъдещо законодателно уреждане на тези отношения – както по отношение на водолазна дейност, която се квалифицира като стопанска, така и за водолазна дейност за спорт и развлечение, предлагаме следното:
Лицата които организират и провеждат изброените видове водолазни дейности, в срок най-късно до 24 часа от започването им, да уведомяват на обявен за целта електронен адрес, съответната регионална дирекция „Морска администрация” за времето, вида дейност и границите на районите, където ще се осъществява.
Уведомяването се смята за направено с постъпването му в посочената информационна система. Уведомяването на обявения електронен адрес на съответната регионална дирекция „Морска администрация” се удостоверява с копие от електронния запис за това.
Съответната регионална дирекция „Морска администрация” незабавно съгласува искането с командира на Военноморските сили, директора на Регионална дирекция „Гранична полиция”, ръководителя на Центъра за подводна археология и следва да обяви решението си на Интернет страницата си преди започване на заявената водолазна дейност. Липсата на изричен мотивиран отказ на регионална дирекция „Морска администрация” до започване на заявената водолазна дейност, се приема за мълчаливо съгласие и разрешаване на дейността.
Считаме, че подобен начин на уредба на обществените отношения, възникнали при и по повод осъществяване на водолазна/подводна дейност във всяка от нейните разновидности няма да създава административни пречки при осъществяването им, ще съдейства за развитието на подводния спорт и туризъм, като се гарантира сигурността и безопасността на водолазите, корабоплаването и опазването на подводното богатство и историческо наследство.

Изразяваме своето съжаление и огорчение, че не сме поканени да изложим своето становище и предложения в създадената междуведомствена работна група във връзка с промените Наредба №Н-7 от 12.06.2008г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност /обн. ДВ, бр.59 от 2008г./, тъй като при нас членуват десет водолазни клуба, въпреки препоръката на вицепремиера и министър на вътрешните работи – г-н Цветанов, да бъдат призовани всички заинтересовани браншови и неправителствени организации, направена в негово Писмо Изх. № I – 9717/04.04.2012г. до представляваното от мен Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ”.С УВАЖЕНИЕ:


/ Мирослав Славчев – председател на УС на
СНЦ „АСОЦИАЦИЯ ТЕХНИКЪЛ ДАЙВИНГ БЪЛГАРИЯ”/

Tuesday, June 26, 2012

БНАПД осъдена и на втора инстанция

Справедливост-2
Видно от Решение № 129 /25.06.2012 на Варненски Апелативен съд, жалбата на Илия Кръстев и компания е приета за неоснователна и е отхвърлена.Втора съдебна инстанция се произнася по неправилността на освобождаването на членове на УС и категорично заявява,че проведеното ОС е НЕЗАКОННО!
Това са хора,които се самообявяват за водачи на водолазната общност.Вижте ги осъдени отново.Да видим какво ще кажат сега глашатайчетата им .
От нас само едно : УУУУУУУУУУУУУУУУУ

Линк към Решението на съда :
http://www.appealcourt-varna.org/cp/upload/g-252-2012.htm
линк към решението на първата инстанция :
http://213.91.247.58/upload/SAD_AKT/2012/01/06012012/0063d811/912b2511.htm

текста на новото Решение :
Р Е Ш Е Н И Е№ 129 /25.06.2012 година, гр.ВарнаВ И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в открито заседание на шести юни две хиляди и дванадесета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА

ИВАН ЛЕЩЕВПри участието на секретаря М.Б., сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.гр.д.№ 252 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258 от ГПК, във връзка с чл.25 от ЗЮЛНЦ.

Образувано е по въззивна жалба на сдружение с нестопанска цел „Българска национална асоциация по подводна дейност” гр.Варна, наричана по-нататък само „сдружението,” срещу решение № 34/05.01.2012 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 912/2011 година, с което е бил уважен иска на М.П.С. от гр.Русев, член на сдружението и са отменени всички решения на ОС, проведено на 09.04.2011 година. Правят се оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт, иска се отмяната му и отхвърляне на предявения иск, като се присъдят разноските за двете съдебни инстанции.

Насрещната страна М.П.С. е изразил становище за неоснователност на въззивната жалба и моли апелативната инстанция да потвърди обжалваното решение, като му присъди разноските за тази инстанция.

Въззивната жалба е процесуално допустима, а по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното решение, а по съществото на спора приема следното:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка по спора, направил е законосъобразни правни изводи от нея, поради което въззивният съд не намира за необходимо да приповтаря неговите мотиви, а на основание чл.272 от ГПК препраща към тях, като се има предвид и следното:

Решаващият извод на ВОС, че нормата на представителство при провеждането на ОС на сдружението на 09.04.2011 година не е спазена, се споделя изцяло от ВАпС. От една страна, приложеният по делото списък на явилите се лично и представлявани от пълномощник членове на сдружението не е авторизиран от ръководството на събранието, поради което по същество той и не представлява документ в процесуалния смисъл на закона. За да е годно доказателство в посочения смисъл би трябвало списъкът да е подписан от председателя и секретаря на събранието или като неразделна негова част да са приложат самите пълномощни в оригинал. Пълномощните не са приложени и като част на водения на събранието протокол. В случая не е направено нито едното, нито другото. От друга страна, до приключване на първоинстанционното производство, сдружението не е представило като доказателства по делото пълномощните, а е направило доказателствено искане за приемането им едва с въззивната жалба, но това искане апелативната инстанция го е отклонило поради процесуална преклузия. Следователно, само на това основание може да се приеме, че липсват доказателства за законосъобразно формиране на мнозинството при вземане на решенията по целия дневен ред, с което е нарушен чл.29, ал.1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл.20, ал.1 от Устава на сдружението. Наред с това обаче, в самия списък са посочени само 26 упълномощители, които имат посочен пълномощник за събранието (а не 27, както е посочил ВОС, тъй-като за едно лице – под № 122 са посочени двама упълномощители- под № 48 и № 97), а не 33, както се твърди в жалбата и в отговора на исковата молба и както е записано в протокола на събранието, тъй-като за седем упълномощители не се съдържат данни в списъка кого са упълномощили. Това са лицата под № № 17,40,41,67,106,116 и 123. Следователно и по тази причина може да се приеме, че при формирането на мнозинството за взетите решения е допуснато нарушение на нормата на представителство - до трима представлявани съгласно чл.18, ал.7 от Устава. Впрочем, този извод на ВОС и на ВАпС се подкрепя категорично и от гласните доказателства по делото - виж протокола от с.з.на 25.11.2011 година на ВОС-л.96 от делото. Например св.Д. заявява, че не е видяла някой да гласува с картонче, на което да пише по-голямо число от 4, а св. Кралев говори за картончета с число 6 и 7.

По изложените съображения следва да се приеме, че въззивната жалба е неоснователна, поради което обжалваното решение следва да се потвърди.

При този изход на делото въззивникът следва да заплати на въззиваемия С. разноски за настоящата инстанция в размер на 400.00 лева възнаграждение за един адвокат.

Водим от горното, ВАпСР Е Ш И :ПОТВЪРЖДАВА решение № 34/05.01.2012 година на Варненския окръжен съд, постановено по гр.д.№ 912/2011 година.

ОСЪЖДА „Българска национална асоциация по подводна дейност” гр.Варна, булстат № 103515825 да заплати на М.П.С. ***, с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 400.00 (четиристотин) лева възнаграждение за един адвокат.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл.280 от ГПК.

Saturday, June 23, 2012

бай Илия Кръстев

ТОЙ....не знаел за учредяването на ТДБ и промени УС на БНАПД защото не бил лично уведомен за създаването на новата организация.
/на снимката..момент от първия водолазен курс с Паскал Бернабе /2010 г/ в Созопол с настоятелното присъствие на бай Илия!/
На този курс се взе решението за учредяване на ТДБ и представителство на TDI в България,но...бай Илия излъга ОС на БНАПД защото впоследствие се изплаши!


Въпpеки това си го уважаваме!ще го съдим до дупка но си го уважаваме!

Saturday, June 9, 2012

Летен сбор на TDB


В периода 22.07 - 29.07 свикваме сбор на членовете ни с ниво тримикс и адвансед тримикс за някои гмуркания в диапазона 55-70 м,както и за подготовка за предстоящите курсове с Паскал Бернабе. За подробности- на e_mail -ите.Членовете с по-ниски степени също са добре дошли за съпорт водолази!

Председател : /М.С/